Lidé často dělají zcela nesmyslné věci. Jednou z nich jsou interpelace premiéra ve sněmovně.

Vypadá to zhruba takhle: ve čtvrtek odpoledne dorazí do sněmovny premiér a pár poslanců. Ti předstupují podle vylosovaného pořadí a do prázdných lavic předčítají monotónním hlasem z lejster, na která jim asistenti sepsali pojednání na nějaké aktuální téma. Třeba o tom, jak daleko vláda pokročila s koncepcí státní politiky cestovního ruchu pro roky 2014 až 2020. Nebo o něčem podobně strhujícím. Poslanci si myslí, že čím déle budou mluvit a čím rozvitější souvětí budou používat, tím to bude lepší.

Premiér, který z pohledu kamer sedí přímo za interpelujícím poslancem, si během interpelace čte. Když proslov poslance skončí, vstane, sebere ze svého stolku štůsek svých lejster, na které mu zase jeho asistenti napsali odpověď. (Téma interpelace musí totiž poslanec prozradit předem už ráno, když k ní podává přihlášku.) S lejstry premiér nakráčí k pultíku a opět do prázdného sálu předčítá odpověď. Pokud si tedy nemyslíme, že odpověď musí nutně obsahovat nějakou… odpověď.

Je to z devadesáti procent naprosto nudné a zbytečné divadlo. Formálně díky němu ve sněmovně existuje nástroj, kterým může opozice (a jejím prostřednictvím veřejnost) podrobovat vládu kritickému zkoumání. Ale fakticky to žádný nástroj není. Je to zhola nefunkční. A nikomu to nevadí už 25 let.

Pro pochopení je dobré podívat se na to, jak vypadají interpelace ve Velké Británii. (https://www.youtube.com/watch?v=QtG4JXBaX4Y) Tam jde o velmi prestižní a velmi sledovanou věc. Divák vidí skutečnou opozici, která dává premiérovi často velmi konkrétní otázky. Pro premiéra to jsou často horké chvíle, musí se velmi snažit, aby dal uspokojivou odpověď. Protože opozice se vůbec nerozpakuje dát hlasitě najevo, že se jí odpověď nelíbí. Sál je plný a hlavně veřejnost tohle grilování premiéra docela sleduje.

V Česku nejde ani o druhou nebo třetí ligu. Je to okresní přebor čtvrté třídy.

Malá ukázka: 4. prosince se poslankyně ANO Radka Maxová premiéra Bohuslava Sobotky zeptala: "Jaká jsou přijatá opatření k zefektivnění meziresortní koordinace dotačních řízení protidrogové politiky?" Je třeba překlad do lidské řeči - jde o to, že NKÚ nedávno zjistil, že vláda rozděluje peníze na boj proti drogám velmi neefektivně a paní poslankyně se ptá, co s tím Sobotkův kabinet hodlá udělat.

A odpověď: "Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já určitě souhlasím s paní poslankyní v tom, že společným rizikovým jmenovatelem, který se táhne všemi oblastmi protidrogové politiky, od systému poskytování péče přes systém koordinace až po financování, roztříštěnost protidrogových politik. Nesystémové umělé dělení problematiky závislostí dle druhu užívané látky, navíc neexistence efektivní politiky vůči jiným návykovým látkám, jiným než nelegálním návykovým látkám je v této době v praxi neefektivní a neodráží podle mého přesvědčení skutečný rozsah problému, který tady ve společnosti ve skutečnosti existuje.

Chtěl bych říci jasně, jaké kroky ke zlepšení koordinace probíhají aktuálně a které byly na úrovni vlády a rady vlády realizovány. Vláda odsouhlasila koncept integrované protidrogové politiky. Vláda schválila 20. října letošního roku rozšíření mandátu rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky také na otázky gamblingu a alkoholu, byl schválen nový statut rady vlády, záměrně tak vytvořit silné koordinační místo pro integrovanou protidrogovou politiku. K posílení postavení a mandátu poradního orgánu vlády má dojít také tím, že se plánuje její ukotvení v zákoně o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a jiným návykovými látkami. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje nový zákon, který má zákon 379/2005 nahradit a který také legislativně ukotví integrovanou protidrogovou politiku a její koordinační mechanismy…"

Ne, celé to skutečně nemá cenu číst. Premiér Sobotka dál říká, že "je připravena revize", je "cílem vytvořit jednotnou protidrogovou politiku", "strategie bude předložena ke schválení do vlády doslova v nejbližších dnech", "na základě strategie se připravují nové akční plány", "připravuje se revize pracovních poradních orgánů", "kroky by měly vést k vytvoření nových nástrojů", "samozřejmě v další fázi nás také čeká diskuse o zajištění dostatečných finančních prostředků", "je to téma na debatu mezi jednotlivými resorty", "my se teď soustředíme a soustředili jsme se v těch prvních měsících a budeme se soustředit na jaře příštího roku", "děkuji".

Paní poslankyni to nestačilo a požádala o přídavek. Protože má jako každý interpelující nárok na doplňující otázku, zeptala se, zde rovnou překlad do lidštiny, jestli vláda posílí kontrolu.

A Sobotka ani tentokrát nezklamal: "Nejprve tedy za Úřad vlády chci informovat o tom, že výplata, správa, účtování všech těchto dotačních titulů byla podřízena zcela standardním postupům", "nejsou tam žádné speciální postupy, žádné zvláštní postupy", "nechal jsem prověřit předpisy", "nechal jsem sjednotit podmínky", "nezbývá než doufat", "souhlasím s tím, že pro kredibilitu jakékoliv vládní protidrogové politiky je nesmírně důležité, aby lidé měli jistotu", "děkuji". Kdo nevěří, tady je to celé: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10222618015-interpelace-poslancu-na-predsedu-vlady/

Jestli někomu chybí na obrazovkách pořad Česká soda, tak tohle je slušná náhrada.